Info

Reeglid

I FIFA reeglid

Firmade jalgpall 2018 jalgpalliturniir järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja turniiri reglemendis leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Turniir Mängijate arv Mängu aeg Palli suurus Suluseis Vahetused
Meeste turniir 5 vs 5 1×15 min Number 5 Edasi-tagasi
Naise turniir 5 vs 5 1×15 min Number 5 Edasi-tagasi

III Mängijate kasutamine turniiril

Naiste ja meeste turniiril võib meeskonda kuuluda esindaja/töötaja, kes on palgal registreeritud ettevõttes. Rangelt on keelatud kaasata võistkonda inimene, kes ei tööta registreeritud meeskonnas. Tagajärjeks diskvalifitseeritakse meeskond turniirilt.

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Jalgpalliturniiril  Firmade jalgpall 2018 pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes võistkonnas. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadionid:

Turniiri mängud toimuvad EJL kompleksis (aadress Asula 4C). Turniiril peetavaid mänge mängitakse naturaal- ja kunstmurul.

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

VI Turniiri süsteem

Turniir on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4-liikmelistesse gruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

  • omavaheline mäng
  • üldine väravatevahe (surnud ringis arvestatakse omavaheliste mängude tulemusi)
  • löödud väravate arv
  • distsiplinaarkaristused
    a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
    b) punased kaardid
  • loos

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes koheselt penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.
Turniiril löödavate penaltite arv:

Meeste ja naiste turniiril – 3 penalti.

Kui alagrupi mängudes ei suudeta välja selgitada paremusjärjestust, lüüakse penalteid esimese eksimuseni.

VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt. Turniiri peakohtunikuks on Vallo Lokko.

XI Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 4 mängijat 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus

XII Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. Turniiri parimat mängijat, turniiri MVP-d  ja parimat väravavahti autasutatakse eriauhindadega.

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Firmade jalgpall 2018 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Firmade jalgpall 2018 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Firmade jalgpall 2018 turniiril kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile vallo.lokko@gmail.com

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma turniiri reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 10 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus meeste ja naiste turniiril on 12 mängijat.

XX Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!