Raasiku Joker Cup 30-31.05.2020

Raasiku Joker Cup (RJC) reglement

 

1. FIFA reeglid

Kõikidel RJC turniiridel järgitakse rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

2. Vanemate mängijate kasutamine

Võistkonnas võib osaleda maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

EJL eriloaga ENMV-l osalevad vanemad mängijad ei saa automaatselt õigust osaleda samas vanusegrupis RJC turniiridel. Selleks tuleb võistkonna esindajal taotleda korraldaja nõusolek.

3. Staadionid

RJC turniiride mängud toimuvad Raasikul Raasiku Põhikooli kunstmuruväljakul, aadressil Kooli 1 ning Arukülas Aruküla Põhikooli kunstmuruväljakul, aadressil Põllu 5.

4. Turniiri formaat

RJC turniir on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks (kohamängudeks).

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavahelis(t)e mängu(de) punktid;
 2. omavaheliste mängude väravate vahe;
 3. omavahelistes mängudes löödud väravate arv;
 4. üldine väravate vahe;
 5. löödud väravate arv;
 6. tehnilised kaotused;
 7. punased kaardid;
 8. penaltid (esimese eksimuseni).

 

Play-off süsteemis mängitakse välja kõik kohad. Osalevatele võistkondadele on turniiril garanteeritud vähemalt 5 mängu.

Turniiri formaat ja ajakava tehakse teatavaks esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 päeva enne turniiri algust.

Korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

5. Mängujärgsed penaltid

Kohamängudele, mis lõppevad viigilise tulemusega, järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid (lisaaega ei rakendata). Penalteid lüüakse esimese eksimuseni.

6. Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas. Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu. Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aktsepteeritud. Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes. Protesti menetlemise tasu on 75 EUR. Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

7. Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 2-liikmeline žürii, mis koosneb peakorraldajast või tema esindajast ning konkreetse mängu kohtunikust.

Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu.

8. Kohtunikud

Kõik kohtunikud on tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt ja/või turniiri peakorraldaja poolt.

9. Mängu alustamisega seonduv

Võistkonnad on kohustatud olema mängu toimumise kohas (väljakul või selle kõrval) hiljemalt turniiri ajakavas sätestatud ajaks. Kui 5 minutit peale ametliku mänguaja algust ei ole väljakul vähemalt 6 mängijat, kantakse reeglit rikkunud võistkonnale turniiritabelisse tehniline kaotus.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste. Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

10.  Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Eriauhinnad on parimale ründajale, väravavahile ja kaitsjale.

11.  Meditsiin/arstiabi

Korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

12. Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril peetavaks mänguks.

Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakorraldajale või tema esindajale, kes teeb lõpliku otsuse, mis ei kuulu edasikaebamisele. Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

13. Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

14. Mängupallid

Kõik turniirimängudes kasutatavad pallid kannavad ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’ märget.

15. Kinnitus ja osalemise garantii

Registreerides võistkonna turniirile, kinnitab registreeruja, et ta on tutvunud ja aru saanud kõikidest turniiri korraldaja poolt kehtestatud reeglitest ning tagab tema poolt registreeritud võistkonna osalemise.

Turniiri osalustasu, mis on 150 eurot, kanda Raasiku Jalgpalliklubi FC Joker arvele EE592200221053057795, selgituseks märkida tase ja võiskonna nimi. 

Kui samast klubist osaleb rohkem võistkondi, siis osalemistasu on 135 eurot võistkonna kohta.

Kui registreerunud võistkond loobub turniiril osalemisest, on korraldajal õigus nõuda leppetrahvi:

 • summas, mis on võrdne 50% -ga turniiri osalustasust, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 14 päeva enne turniiri algust;
 • summas, mis on võrdne turniiri osalustasuga, juhul kui loobumisest teavitati vähem kui 7 päeva enne turniiri algust.

16. Mängijate registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud ja allkirjastatud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Registreerimislehte saab esitada ka e-posti teel aadressile turniir@joker.ee. Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Korraldajal on õigus nõuda registreeritud mängija isikut tõendavat dokumenti ning mitte lubada osalema võistkonda, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi.

17. Pealtvaatajale

 • Ole lugupidav nii oma kui vastasvõistkonna mängijate, treenerite ja pealtvaatajate suhtes, samuti kohtunike ja teiste turniiri läbiviimisega seotud isikute suhtes. Repliikidega nende suunal ei aita Sa mitte kuidagi oma lemmikut ega tema võistkonnakaaslasi;
 • Väärtusta suhtumist ja sooritust, mitte protokollilist tulemust – noortejalgpallis on kõige olulisem võit iseenda üle ehk mängija areng;
 • Võistkonna ja mängijate juhendamine on treenerite kohustus – kui siiski tunned vastpandamatut soovi seda ise teha, läbi esimesel võimalusel vastavasisuline koolitus ja esita mõnele spordiklubile oma kandidatuur;
 • Õigus eksida on nii Sinu lemmikmängijal kui tema võistkonnakaaslastel, samuti pole eksimatud mängu vilistavad kohtunikud;
 • Viibi kogu turniiri vältel selleks ettenähtud alal, milleks reeglina on tribüün. Kindlasti ei ole selleks oma- või vastasvõistkonna tehniline ala (seal tohivad viibida vaid varumängijad ja treenerid). Järgi korraldajate vastavasisulisi korraldusi, küsimuste korral küsi neilt abi;
 • Laste jaoks on turniiripäev pidupäev. Ära riku oma lemmikmängija ega teiste laste pidupäeva!
 • Kui võistkond koos treenerite ja lapsevanematega ei järgi neid lihtsaid reegleid, siis on korraldajatel õigus võistkond eemaldada turniirilt!

18.  Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab.

Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!