Üldreegleid

Eesti Koolispordi Liidu traditsiooniline õpetajate võrkpallituniir leiab tulevase aasta alguses aset Viljandis ja Suure-jaanis 4. ja 5. jaanuaril.

 

Võistlustest võtavad osa koolide ja maakondade/linnade võistkonnad.
- Kooli võistkonda võivad kuuluda kooli töötajad ja kooli pensionärid. Kooli võistkonda võib täiendada ühe õpetajaga maakonna/linna teisest üldhariduskoolist või vallavanemaga (linnapeaga). Kaks maapõhikooli võivad moodustada ühise võistkonna.
- Võistkonna suurus on üldreeglina 8 mängijat (autasustatakse 8 mängijat), varumängijate arvu ei piirata.
- Õpetajate  korvpalliturniirile võib maakonna/linna ainesektsioon välja panna enda võistkonna juhul kui sellest maakonnast ei osale ühtegi teist kooli.
- EKSL võistkonda võivad kuuluda EKSL juhatuse praegused liikmed ja varasemate koosseisude liikmed, sekretariaadi töötajad ja koolispordiorganisatsioonide tegevjuhid.
- Segavõistkondades võib ühte meest asendada naisega.
- Liigad moodustatakse eelmise aasta võistlustulemuste põhjal. Liiga nõrgemad langevad madalamasse liigasse, paremad võistkonnad mängivad tugevamas liigas.
- Juhul kui kool ei võta võistlusest osa järjestikustel aastatel, siis kukub selle kooli võistkond iga aasta ühe liiga võrra nõrgemasse liigasse.
Mängitakse 2 geimivõiduna, geimis 21 punkti ja vajadusel 3. geimis 15 punkti.
 
reeglid leitavad EKSL trükisest "Kalenderplaani ja juhend 2017/18" ja EKSL-i kodulehelt.